Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.mimimami.cz. Před objednáním zboží si, prosím, pozorně přečtěte tyto obchodní podmínky. Objednáním zboží s nimi vyslovujete svůj souhlas.

Provozovatelem internetového obchodu je Karolina Leščišinová, MimiMami, Hostín 117, 27732, IČ 74718291. Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat zboží nejvyšší kvality, které je v souladu s platnými normami a hygienickými předpisy ČR.

Pravidla obchodu

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky, případně emailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp.

Možnosti platby

Platba platební kartou: pokud vlastníte jednu z podporovaných platebních karet (MasterCard, VISA nebo American Express), můžete platbu provést ihned přímo na stránkách obchodu. V takovém případě zboží expedujeme ihned po potvrzení o úspěšné platbě. 

Platba bankovním převodem: pokud si zvolíte tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 191131918/0600 buď a) bankovním převodem z Vašeho účtu, b) složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky na náš účet nebo c) odesláním relevantní finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR. Při platbě ze zahraničí prosím připište poplatky za převod na vrub Vašeho účtu. Variabilní symbol je shodný s číslem Vaší objednávky, je uvedeno v potvrzení zaslaném emailem. Objednané zboží bude pro Vás připraveno a po obdržení platby na náš účet bude obratem odesláno. Většinou ještě ten den, kdy byly připsány peníze na náš účet. 

Dobírkou: zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Za tuto službu je účtován drobný poplatek, který pokryje naše náklady za zpracování a přijetí platby prostřednictvím doručovací služby.

Z důvodu zejména komplikací kolem legislativy EET jsme se rozhodli prozatím způsob platby hotovostí neposkytovat; využijte prosím jeden z populárních způsobů platby.

Při objednávce nad 2500 Kč je poštovné v rámci ČR zdarma.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím Zásilkovny a jsou doručovány buď Zásilkovnou na výdejny, na Vaši adresu nebo doručovateli České pošty. Osobní odběr objednávek je možný v naší prodejně Elka Fashion, na adrese Pražská 532/25, Mělník (bývalá prodejna Alza.cz). 

Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 3 pracovních dnů od obdržení platby). V mimořádném případě se může stát, že v okamžiku potvrzení objednávky nebude zboží skladem. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat, navrhneme řešení a domluvíme další postup. 

Při odeslání objednávky bude zákazník informován emailovým upozorněním, ke kterému bude přiložen elektronický doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník ČR). Na veškeré nové zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud

  • byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem). Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce;
  • byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje);
  • byl výrobek poškozen působením živlů.

Postup při reklamaci

Informujte nás o reklamaci telefonicky na +420.602.859.351 nebo písemně na info@mimimami.cz. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu:
    Karolina Leščišinová
    ELKA FASHION
    Pražská 532/25
    27601 Mělník 

nebo do výdejny Zásilkovny: Pracovní a ochranné pomůcky, Kromholcova 540/14, 27601 Mělník. 

Zboží nezasílejte na dobírku. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího nahlášení a obdržení reklamovaného zboží.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může využít tento formulář (otevře PDF dokument v novém okně prohlížeče), který může vytisknout, řádně vyplnit a zaslat spolu s vráceným zbožím na výše uvedenou adresu (“Postup při reklamaci”).

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží (nikoliv však náklady na dopravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vrácené zboží (pokud již bylo kupujícímu doručeno), a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Ochrana osobních údajů

V souladu s novou právní úpravou upravujeme podmínky zpracování a ochrany osobních údajů v samostatném dokumentu, který naleznete zde.

Sazebník poplatků dle způsobu dopravy a úhrady

Poplatky jsou závislé na zvoleném objemu objednávky a způsobu dopravy, případně úhrady. Aktuální poplatky jsou počítány a zobrazeny vždy před dokončením objednávky. Sazebník poplatků je dostupný také na této stránce